Als je ‘hypotheekadviseur’ Googled dan krijg je 427.000 hits. Er is dus nogal wat te kiezen. Hierbij een 10 tal tips over waar je op moet letten als je op zoek gaat naar een bekwame en betrouwbare hypotheekadviseur.

1. Opleidingsniveau
Een belangrijke reden om voor een adviseur te kiezen is, omdat hij of zij goed opgeleid is. Een adviseur moet namelijk kunnen adviseren (dat is iets anders dan verkopen!). Een goed hypotheekadvies geven kan niet zonder een volledige financiële planning te maken. Een adviseur die een financiële planning maakt, moet verstand hebben van fiscaliteit, juridische aspecten, sparen en beleggen, verschillen in hypotheekvoorwaarden en nog veel meer. Van een kundige adviseur mag je verwachten dat deze minimaal een opleiding op HBO-niveau heeft genoten en tevens gecertificeerd financieel planner is (MFP of FFP). Hoewel een goede opleiding alleen geen garantie biedt voor een goede adviseur, zijn er geen goede adviseurs zonder goede opleiding.

2. Bank of onafhankelijk adviseur?
Om een goed advies uit te kunnen brengen, is het belangrijk dat een hypotheekadviseur toegang heeft tot een breed aanbod van geldverstrekkers. Bij veel banken bestaat het aanbod slechts uit het eigen product. De kans is natuurlijk klein dat dit product meteen het meest passend is. Ook veel onafhankelijke hypotheekadviseurs werken slechts met een klein aantal geldverstrekkers samen.

3. Advieskosten
Adviseurs kunnen werken op basis van een uurtarief of tegen een vast tarief (of een combinatie hiervan). Door het provisie verbod is de onafhankelijkheid van de adviseur toegenomen (maar blijf letten op de breedte van het aanbod). Werken op basis van een vast tarief zorgt ervoor dat direct duidelijk is wat de advieskosten gaan worden. Het is belangrijk om te weten of het advies omtrent de (verplichte) overlijdensrisicoverzekering hierin zit inbegrepen. Hoewel een uurtarief niets afdoet aan onafhankelijkheid is vooraf niet duidelijk hoe duur het advies zal uitvallen.

4. Transparantie
Bij een goede hypotheekadviseur zijn de tarieven meteen duidelijk en makkelijk verkrijgbaar (bijvoorbeeld op de website). Om adviseurs beter te kunnen vergelijken heeft de AFM adviseurs verplicht een dienstverleningsdocument op te stellen. Hierin staan alle tarieven genoemd. Dit document moet verplicht aan de klant verstrekt worden alvorens advies wordt gegeven of wordt bemiddeld.

5. Vast aanspreekpunt
Gedurende een hypotheektraject is snelle communicatie van belang. Vaak is er sprake van tijdsdruk en moeten er vele documenten aangeleverd en gecontroleerd worden. Bijna altijd moet er wel iets worden aangepast of opnieuw worden aangeleverd. Bij veel banken en hypotheekadvieskantoren heeft u echter geen vast aanspreekpunt. De adviseur verdwijnt na het zetten van uw handtekening op de achtergrond. Hierna krijgt je te maken met doorgaans lager gekwalificeerd personeel om je dossier af te handelen. Dit leidt vaak tot onnodige en soms kostbare vertraging. Check daarom of je adviseur uw vaste aanspreekpunt blijft!

6. Afgestemd op je leven
Een goed hypotheek advies is afgestemd op de doelen en wensen die je hebt in je leven. Het kan zo zijn dat deze je toekomstige inkomen beïnvloeden, bijvoorbeeld een kinderwens met bijkomend minder inkomen. Dit moet een onderdeel van het gesprek zijn en meegenomen worden in het advies.

7. Meer dan alleen een hypotheekadvies
De hypotheek is slechts een onderdeel van een financieel plan. Een goede hypotheekadviseur is dan ook niet slechts een hypotheekadviseur, maar een financieel planner. Hij zal niet alleen naar de hypotheek kijken, maar ook naar zaken als pensioenopbouw, vermogensopbouw en zaken als erven en schenken meenemen in het advies.

8. Prettig samenwerken
Om een hypotheektraject soepel te laten verlopen is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen de adviseur en de klant. Let op of je adviseur zijn afspraken goed nakomt. Is hij goed bereikbaar en reageert hij snel?

9. Samenwerkingspartners
Bij het kopen van een huis heb je naast een hypotheekadviseur ook vaak een makelaar, taxateur, notaris en misschien zelfs een bouwkundig adviseur nodig. Om het hele traject soepel te laten verlopen, is het nodig dat deze specialisten alles onderling goed met elkaar afstemmen. Een goede hypotheekadviseurheeft deze specialisten dan ook in zijn netwerk en stelt dat netwerk graag beschikbaar. Liefst met ook hier een gunstig tarief!

10. Onderhoud
Een goed advies houdt niet op nadat de hypotheek rond is. Het advies is gebaseerd geweest op een momentopname. Als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de werksfeer, in de privésfeer of op bijvoorbeeld macro-economisch gebied is het belangrijk om het advies (indien nodig) aan te passen. Het is dus belangrijk om te informeren hoe uw adviseur met nazorg omgaat en wat hier de kosten van zijn.

 

 

 

Terug naar overzicht