In een hypotheek advies moet je hele huidige en toekomstige financiële situatie en wensen worden betrokken. Waarom ? Omdat een hypotheek grote invloed heeft op alle onderdelen van je financiële leven. 

Bedenk eens het volgende:

 • Een hypotheek is waarschijnlijk de grootste schuld die je in je leven aangaat en het aflossen ervan is de grootste opbouw van vermogen die je doet in je leven; 
 • Gemiddeld geven we in Nederland zo’n 25% van ons bruto inkomen uit aan hypotheekrente, aflossing en gebonden premies van levensverzekeringen;
 • Als er iets onverwachts gebeurt in je leven (overlijden, echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) dan kan dat grote invloed hebben op je inkomen en dus de betaalbaarheid van je hypotheek en dus het behouden van je huis;
 • De toenemende beperkingen in ons pensioenstelsel en de afbouw van de hypotheekrente aftrek maken dat we meer bewust moeten worden van de betaalbaarheid van ons wonen op pensioendatum.

Als je dit tot je door laat dringen dan begrijp je beter dat het beste hypotheekadvies wordt gegeven vanuit een financieel plan, door een financieel planner (MFP of FFP).

Hypotheek advies wordt Hypotheek Planning door meer aspecten toe te voegen aan de standaard door de AFM voorgeschreven hypotheek adviesaanpak zoals o.a.:

 • De doelen en wensen die je op korte en lange termijn hebt in je leven;
 • De wijze waarop het samenleven geregeld is door huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleven;
 • De erfrechtelijke situatie die er is versus die gewenst is;
 • Bijzondere financieringsconstructies (familiebank en lenen van de BV)
 • De beste inrichting van je levensverzekeringen;
 • Een passende maar ook optimale verhouding tussen rendement en risico in de opbouw van je aflossingskapitaal;
 • Afstemmen van de aflossing van je hypotheek op je pensioeninkomen;

Voor wie is het bedoeld?

Iedereen die zijn hypotheek wil afstemmen op zijn leven en het voordeel in de gaten heeft van hypotheek advies door een financieel planner.

Hoe kies ik de beste hypotheek adviseur?

Het is natuurlijk een leuk verhaal over hypotheekadvies door een financieel planner maar er zijn wel meer aspecten die bepalen wie het beste hypotheek advies kan geven’.

Daarom hebben we zo objectief mogelijk een artikel geschreven met 10 tips om de beste hypotheekadviseur te kiezen.

Wat levert het op (wat is de toegevoegde waarde)?

Het is heel moeilijk om te kwantificeren wat de toegevoegde waarde is van hypotheekadvies.

Op een 4 tal punten hebben we ons vergelijken met de grootste marktpartijen.

stark

Hoe ziet het proces eruit?

Het proces om enerzijds tot het best passende hypotheek planningsadvies te komen en anderzijds tot een zo efficiënt mogelijke en stress loze uitvoering daarvan, hebben we als volgt in elkaar gezet.


1. Oriënterend gesprek

Het doel van dit oriënterende gesprek is een om goed beeld van elkaar te krijgen. Jij wilt graag weten of wij de geschikte partij zijn om je te helpen en wij willen graag weten of datgene wat je wilt haalbaar is. Wij rekenen voor dit gesprek geen kosten.


2. Factfinding

Het doel van de ‘factfinding’ stap is om alle stukken en informatie compleet en juist ter beschikking te hebben. De kwaliteit en de efficiency van de rest van het proces wordt bijna volledig bepaald door de mate waarin we dit bereiken. Door in deze fase streng te zijn besparen we stress en tijd in de rest van het proces. 


3. Plannings- en Advies gesprek

Het doel van dit gesprek is het in detail doornemen van het Hypotheek Planning en Advies rapport dat we voor je hebben opgesteld op basis het opgebouwde dossier. We willen bereiken dat het advies duidelijk voor je is en dat je een keuze maakt voor één van mogelijke hypotheek constructies. Daarnaast vragen we je een keuze te maken tussen de voorgesteld aanbieders.


4. Offertes opvragen en doornemen

Het doel van deze stap is het opvragen en doornemen van offertes van de gekozen hypotheekverstrekker en verzekeringsmaatschappij. Wanneer alles in orde is het tekenen van de offertes.


5. Afwikkeling en bemiddeling

Het doel van deze stap is zo snel en efficiënt mogelijk de getekende offertes bij de geldverstrekker en verzekeringsmaatschappij finaal geaccepteerd te krijgen.


6. Hypotheek onderhoud

Nadat je hypotheek en levensverzekering zijn afgesloten heb je een aardig proces achter de rug en zul je wellicht niet meteen denken aan onderhoud. Toch loont onderhoud van je hypotheek direct nadat je deze hebt afgesloten. 

Terug naar overzicht